Workshop fyzioterapia

Únik moču a ďalšie dysfunkcie panvového dna v čase pandémie COVID-19

Kredity pridelené komorou fyzioterapeutov => 4
Organizátor: Inkoforum o.z.

Miesto:
BODY-CENTRUM s.r.o
J. Švermu 1736/14
960 01 Zvolen

Fyzioterapeutky:
Doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT
Mgr. Henrieta Jablonská

Predbežné termíny: 
8.5.2021 o 9.00 hod. do 14.00 hod.

Cena - 60€

Ďalšie termíny: info u www.inkoforum.sk, 0903 644 457
Prihláška: www.inkoforum.sk   –Meno, Priezvisko, Pracovisko, Kontakt