Cenník

cenník platný od 18.9.2023

 

Cenník: skupinové cvičenia

 

skupinové cvičenie dospelí 1 hod 6,00 EUR
skupinové cvičenie deti do 15 r. 1 hod 5,50 EUR
skupinové cvičenie dôchodca 1 hod 5,20 EUR
permanentka dospelí 10 skup. cvičení platnosť 2 mesiace 50,00 EUR
permanentka deti do 15 rokov 10 skup. cvičení platnosť 2 mesiace 45,00 EUR
permanentka dôchodca, ZTP 10 skup. cvičení platnosť 2 mesiace 43,00 EUR

 

Cenník: individuálne cvičenia

 

individuálne cvičenie pre 1 osobu 30 min 17,00 EUR
permanentka IC pre 1 osobu 10 cvičení /1 cvičenie 14EUR/ 30 min 140,00 EUR
individuálne cvičenie pre 1 osobu 45 min 23,00 EUR
prvá permanentka IC pre 1 osobu 10 cvičení /1 cvičenie 18,00 EUR/ 45 min 180,00 EUR
opakovaná permanentka IC pre 1 osobu 10 cvičení /1 cvičenie 16,00 EUR/ 45 min 160,00 EUR

 

Cenník cvičení

 

cvičebná zostava s videozáznamom 31,00 EUR
online cvičenie 30 min 14,00 EUR
online cvičenie 45 min 17,00 EUR
cvičenie panvového dna 30 min 25,00 EUR