Cenník

Cenník procedúr

cenník platný od 1.11.2022

diagnostika pohybového aparátu metódou Body Analyzer 39,00 EUR
vyšetrenie panvového dna 36,00 EUR
konzultácie 18,00 EUR
kontrolné testovanie 29,00 EUR
akútne stavy 26,00 EUR
cvičebná zostava s videozáznamom 27,00 EUR
nácvik zostavy 18,00 EUR
masáž klasická, relaxačná, športová 15 min 11,00 EUR
20 min 15,00 EUR
30 min 19,00 EUR
40 min 23,00 EUR
50 min 29,00 EUR
60 min 34,00 EUR
lymfodrenáž manuálna 30 min 20,00 EUR
40 min 24,00 EUR
50 min 30,00 EUR
60 min 35,00 EUR
90 min 46,00 EUR
banková masáž 30 min 17,00 EUR
bankovnie 11,00 EUR
reflexná masáž chrbta a šije 30 min 23,00 EUR
reflexná masáž šije 20 min 19,00 EUR
reflexná masáž chodidiel 10+35 min 26,00 EUR
medová detoxikačná masáž 20 min 21,00 EUR
loptičkovanie 1 procedúra 11,00 EUR
taping 1 procedúra 10,00 EUR
Breusova masáž 1 hod 36,00 EUR
Dornova metóda 45 min 33,00 EUR
reflexná terapia 45 min 33,00 EUR
mobilizácia 1 procedúra 25,00 EUR
mäkké techniky 1 procedúra 18,00 EUR
tepelný zábal – lavatherm (nahrievanie) 20 min 7,00 EUR
zábaly – rašelinové, škoricové, aromaterapeutické, medové, čokoládové, 20 min
lokálny 10,00 EUR
chrbát 13,00 EUR
stehná+zadok+brucho 19,00 EUR
detoxikačná vanička 1 procedúra 10,00 EUR
elektroterapia 1 procedúra 6,00 EUR
magnetoterapia 1 procedúra 6,00 EUR
inhalácia 1 procedúra 6,00 EUR

 

Cenník cvičení

 

skupinové cvičenie dospelí 1 hod 5,00 EUR
skupinové cvičenie deti do 15 r. 40 min 4,50 EUR
skupinové cvičenie dôchodca 40 min 4,50 EUR
permanentka dospelí 10 skup. cvičení platnosť 2 mesiace 40,00 EUR
permanentka deti do 15 rokov 10 skup. cvičení platnosť 2 mesiace 33,00 EUR
permanentka dôchodca, ZTP 10 skup. cvičení platnosť 2 mesiace 36,00 EUR
individuálne cvičenie pre 1 osobu 30 min 14,00 EUR
permanentka IC pre 1 osobu 10 cvičení /1 cvičenie 10EUR/ 30 min 120,00 EUR
individuálne cvičenie pre 1 osobu 45 min 18,00 EUR
prvá permanentka IC pre 1 osobu 10 cvičení /1 cvičenie 16,00 EUR/ 45 min 160,00 EUR
opakovaná permanentka IC pre 1 osobu 10 cvičení /1 cvičenie 14,00 EUR/ 45 min 140,00 EUR
cvičebná zostava s videozáznamom 27,00 EUR
online cvičenie 30 min 12,00 EUR
cvičenie panvového dna 30 min 20,00 EUR