Komplexné riešenie panvového dna

PANVOVÉ DNO

 

V našom centre ponúkame komplexný program na spevnenie svalov panvového dna pod vedením odborného garanta - fyzioterapeuta Mgr. Henriety Jablonskej, ktorá sa tejto problematike venuje už 7 rokov.

Program je akreditovaný MZ SR a MZ ČR.

Nápňou programu je odborné vyšetrenie svalov panvového dna a následná rehabilitácia, ktorá pozostáva zo špeciálneho cvičenia a elektrostimulácie.

Program je vhodný pre všetky vekové kategórie, rovnako pre ženy aj mužov, pri inkontinencii, poklese panvového dna, gynekologických a urologických problémoch.

 

Naše centrum spolupracuje s firmou HARTMANN (Moliklub), aby sme na Slovensko priniesli inovatívnu myšlienku spevnenia panvového dna. Pozrite si dostupné VIDEÁ.

 

Veľa sa o ňom hovorí, málo sa o ňom vie.

Panvové dno ohraničuje dolný okraj brušnej dutiny človeka a dalo by sa povedať, že rozdeľujú naše telo na hornú a dolnú polovicu. Svaly panvového dna patria medzi svaly hlbokého stabilizačného systému a hrajú významnú úlohu pri statike panvy a celej chrbtice. Sú umiestnené zospodu panvy, obopínajú panvové kosti a kostrč a tvarom pripomínajú plytký lievik. Nachádzajú sa tu otvory pre konečník, močovú rúru a u žien aj pre pošvu.

Panvové dno drží v správnej polohe maternicu a močový mechúr. Je to takzvaný uzáverový sval konečníka. Ak panvové dno nefunguje ako má, môžu sa objaviť problémy s inkontinenciou, s nefunkčným brušným svalstvom po operáciách či po tehotenstve alebo bolesti chrbta. Ochabnutie svalov panvového dna je časté u tehotných (zvýšeným tlakom plodu). S pribúdajúcimi rokmi k nemu často dochádza aj u necvičiacich. Svaly bránia poklesu maternice aj ťažkostiam s udržaním moču. Problémy napravujú cviky na panvové dno. Tie odstraňujú ďalšie nepriaznivé faktory ako je dlhé sedenie, nečinnosť, statická námaha, nadváha.

Cviky na panvové dno sú vhodné pri náprave porúch, ktoré vznikli pri pôrode a vekom, ale ako i prevencia inkontinencie moču.

Nácvik špeciálnych cvikov je vhodné vykonávať pod dohľadom fyzioterapeuta, pretože je veľmi podstatné oddelene sťahovať svaly konečníka a pošvy od svalov sedacích či brušných, ktoré sa pri cvičení môžu “nechtiac” tiež zapájať. Tie ale s panvovým dnom nemajú nič spoločné a ich intenzívne zapájanie je nežiadúce.

Pri cvičení majú svoje opodstatnenie i certifikované zdravotnícke pomôcky, ktoré urýchľujú zvýšenie tonusu svalov. V niektorých prípadoch je potrebná i elektrostimulácia, ktorá pomôže zlepšiť  sťah svalov.

Chcete sa vyhnúť úniku moču, problémom s chrbticou, a zlepšiť si intímny život ?

Potom by ste mali myslieť  na  panvové dno.

Panvové dno (diaphragma pelvis) je  skupina  svalov, ktoré tvoria akoby výstelku pre močovo – pohlavné orgány . Nesprávnym zapájaním brušných svalov, pôrodmi, nadváhou ale i vekom majú výraznú tendenciu ochabovať. Ich precvičovanie by malo byť samozrejmou súčasťou zdravého života.

Určite je potrebné, venovať sa  panvovým svalom počas celého života, nielen po pôrode. Jednak budú v lepšej kondícii a po pôrode sa rýchlejšie  dostanú späť „do formy“ a zároveň pravidelným cvičením predídeme neskorším problémom ako je inkontinencia, ktorá frustruje a znižuje kvalitu života v každej sfére. Je to problém, ktorý sa týka veľmi veľkej skupiny žien, len sa o tom ostýchajú hovoriť a v začiatku si ho ani nepripúšťajú.

Najčastejším typom je tzv. stresová inkontinencia. K úniku moču dochádza pri zdvihnutí bremena, kašľaní, kýchaní či obyčajnom smiechu. Dôvodom je zvýšenie vnútrobrušného tlaku, kedy sa ochabnuté svaly panvy nestihnú aktivovať. Ak sa táto porucha nezachytí včas, problémy sa iba zhoršujú. A vložky určite nie sú riešením!

Jedinou prirodzenou formou prevencie ako i nápravy je cielená terapia, ktorú je potrebné vykonávať pravidelne a pod dohľadom  certifikovaného fyzioterapeuta. V našom centre sa vykonáva komplexná terapia panvového dna akreditovaná MZ SR a MZ ČR. Terapiu predchádza špeciálne vyšetrenie, na základe ktorého sa nastaví individuálny program, ktorý zahŕňa cvičenie ako i prístrojové ošetrenie. Cvičenie sa vykonáva v diskrétnom prostredí. Výsledky sú merateľné nielen na základe subjektívneho pocitu, ale aj v číslach.

Pri cvičení sa venuje veľká pozornosť hlbokému stabilizačnému systému a  posilneniu hlbokých svalov panvového dna  /m. levator ani a m. coccygeus/. Toto je dôležité práve preto, lebo tieto svaly   najviac ochabujú, čo spôsobuje spomínané problémy. Cvičenie, ktoré ich spevní, patrí medzi unikátne, precvičuje sa individuálne a nedá sa zaradiť k cvičebným metódam ako je napr. pilates alebo joga. Dokonca sa nedá prepojiť ani s posilňovaním brušných, či sedacích svalov.

Cvičenie  je dôležité i v mladšom veku, aby sa zlepšila pružnosť a elasticita týchto svalov.  Pridanou hodnotou je skvalitnenie intímneho života.

Začněte psát zde...