Unikátna diagnostika BodyAnalyzer

Správna a presná diagnostika iba v BODY-CENTRE Jablonskí

Počítačový software BODY- ANALYZÉR predstavuje unikátnu diagnostiku pohybového aparátu. Analyzuje nielen časti pohybového aparátu,  ale  diagnostikuje  celú os tela v statike aj  dynamike, jednotlivé uhly, vzdialenosti, plochy, analyzuje svalový reliéf postavy a to všetko v jednom programe. Je to jednoduchá možnosť presného sledovania a porovnávania výsledkov, čím môžeme cielene pripravovať pohybový program,  dosiahnuť žiadaný cieľ a motivovať sa vzájomne k  spolupráci.

Na základe takejto diagnostiky vieme určiť chyby v pohybovom stereotype, pripraviť individuálne cvičenie na odstránenie bolestí chrbta, preventívne a rehabilitačné čcvičenia, cvičenia do fitka alebo pre rôzne druhy športov. V športe môžeme diagnostiku využiť pri analyzovaní jednotlivých polôh napr. beh, skok, oštep, strelectvo, atď.

Možnosti využitia  Diagnostiky BODY- ANALYZÉR:

1,Využitie v dennom živote pre deti a dospelých

2, Využitie v športe

3, Využitie v regenerácii a rehabilitácii

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite SEM

Využitie v dennom živote pre deti a dospelých

V rannom veku je nutné kontrolovať detskú chrbticu, aby sa predišlo rôznym poruchám ako napr. skolióza, guľatý chrbát, nesprávne držanie tela.

Využitie v športe

V športe je kvalitný výkon závislý od správnej techniky, ktorú odborníci a tréneri môžu analyzovať BODY – ANALYZEROM.

Každý šport je zameraný na určité svalové skupiny, ktoré musíme sledovať, aby nenastalo jednostranné preťaženie, následne zranenie a vyradenie športovca. Na základe správnej diagnostiky zvolíme vhodnú regeneráciu pohybom, čím predchádzame zraneniam a zvyšujeme výkon športovca.

Body Analyzer :

 • Jednoduchosť
 • Rýchlosť
 • Presnosť
 • Vylúčenie chýb ľudského faktora (vylúči sa subjektívne meranie a chyby trénera a fyzioterapeuta)
 • Diagnostika neškodí zdraviu, môže sa niekoľkokrát za sebou opakovať
 • Analyzuje sa celá os chrbtice  a postoja (vychýlenie frontálne a sagitálne) a nie len segmenty
 • Meranie v statike aj dynamike
 • Možnosť merania uhlov – goniometria
 • Meranie dĺžok a vzdialeností vertikálne aj horizontálne (porovnanie dĺžky končatín, rozdiel výšky lopatiek)
 • Meranie plôch
 • Analýza svalového reliéfu a porovnanie
 • Diagnostika pomôže:
  ○ zistiť stav pohybového aparátu
  ○ určiť pohybové stereotypy
  ○ vypracovať pohybový program
  ○ vykonať objektívne kontrolné meranie a zhodnotiť program
  ○ klient má k dispozícii výsledky diagnostiky