Bolí Vás chrbtica alebo kĺby

Bolí Vás chrbtica alebo kĺby ? Tak tento článok je určený Vám,

čítajte ďalej…

Príroda obdarila zo všetkých živočíšnych druhov jedine človeka vzpriamenou postavou.

Správne držanie tela je proces, ktorý sa  vyvíja počas celého života. Je prejavom telesného

a duševného zdravia, pracovného a športového zamerania. Každý jedinec má svoje vlastné

držanie tela – posturálny stereotyp, ktorý určitým spôsobom vyjadruje jeho osobnosť.

Jedným z najdôležitejších pohybových mechanizmov dospelého jedinca je posturálny

mechanizmus, t.j. udržanie vzpriamenej postavy vo vertikálnej polohe. Udržanie

vzpriamenej postavy znamená pre človeka celoživotný boj s vonkajšími silami,

predovšetkým s gravitáciou.


Vplyvom nesprávneho vývoja dieťaťa, civilizačných faktorov, nevhodných pohybových

návykov, jednostranného zaťažovania, či dlhodobého státia a sedenia, dochádza často

k nesprávnemu držaniu tela vo vertikálnej polohe.

Vertikalizácia človeka, teda  jeho vzpriamenie, prispelo k rozvoju jemnej motoriky a

pomohlo k zvýšeniu intelektuálnych schopností, ale zároveň narušilo stabilitu pohybového

aparátu. Z pohľadu statika je naše telo skonštruované nestabilne: malá oporná plocha nohy

voči celkovej výške, zvýšené ťažisko nezabezpečí rovnováhu, malé krčné stavce držia

a vyvažujú 3 – 4 kg hlavu. Záverom je veľké preťaženie v statike aj dynamike.

Súhra svalov okolo chrbtice a kĺbov a ich podiel na jeho spevnení nie sú stále vyvážené

Medzi svalmi nie je vždy najlepšia zhoda, jeden nadobudne prevahu a vznikne svalová

nerovnováha – dysbalancia .

Príčiny a dôsledky spôsobuje celá rada faktorov: nadmerná telesná hmotnosťnedostatok

pohybu pri sedavom zamestnanínesprávna technika vykonávania bežného pohybu alebo

športu, nesprávne pohybové návyky, preťažovanie alebo asymetrické zaťažovanie.            Svalová dysbalanciaje dôležitým faktorom pri vzniku závažnejších funkčných porúch pohybového

aparátu.

So svalovou dysbalanciou úzko súvisia i poruchy chrbtice.

Chrbtica štvornohého tvora je podopretá štyrmi končatinami a má horizontálne postavenie.

U človeka má nestabilnú oporu, vo vertikálnom postavení je viac namáhaná gravitačnou

silou, preto z biomechanického hľadiska podlieha častým poruchám. Chrbtica je jedným

z najdôležitejších orgánov, v jej okolí sa nachádza množstvo nervových zakončení

a receptorov, ktoré nás informujú o aktuálnom stave svalov, napätí a bolesti.

Chrbtica je skeletom – základom ľudského tela. Ak vznikne nejaká porucha v základe

(prirovnanie k základom domu), prenáša sa toto narušenie do celej budovy, narušená je

statika celého systému.

Program, ktorý Vám ponúkame je jedinečný na Slovensku, predstavuje unikátnu

diagnostiku Body Analyzer a následný cielený cvičebný program .

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.