Správne držanie tela = zdravá chrbtica

Bolesťami chrbtice trpí každý druhý človek. Ich príčinou je zlé držanie tela

v detstve, svalová nerovnováha, nesprávne pohybové stereotypy a návyky, ktoré sa

zanedbali a vyústili do väčších porúch a bolestivých stavov.

Odstrániť poruchy a bolesti pohybového aparátu je možné iba cieleným cvičebným

programom čo podporí správne držanie tela . Pre výber správnych cvikom je potrebná presná diagnostika a vyšetrenie

chrbtice, kĺbov a svalov. Existuje mnoho vyšetrovacích metód. Medzi unikátne

diagnostikovanie patrí Body Analyzer.

BODYANALYZER

analyzuje nielen časti pohybového aparátu, ale diagnostikuje celú os tela

statike aj  dynamike, jednotlivé uhly, vzdialenosti, plochy, svalový reliéf postavy a to

všetko v jednom programe.

Na základe vyšetrenia sa získa komplexný vizuálny obraz chrbtice, zistia sa možné

začínajúce poruchy /guľatý chrbát, skolióza/, diagnostikujú sa funkčné blokády

svalová nerovnováha.

Diagnostika napomáha:

– určiť chyby v pohybovom stereotype pri každodennej práci

– pripraviť cielené individuálne rehabilitačné cvičenie

– preventívne a rekondičné cvičenia

– cvičenia do fitka alebo pre rôzne druhy športov

Cvičenie je vhodné pre dospelých i pre deti od 5 rokov. U detí je náprava pomerne rýchla,

pokiaľ sa dodrží cvičebný program, pozitívne výsledky sa dostavia už o 2 mesiace.

Zdravý pohyb je základom každej prevencie a rehabilitácie a zabráni neskorším vážnejším

problémom.

Analýza je možná u nás v bodycentre a ďalšie miesta na slovensku kde sa môžete odmerať nájdete na www.body-analyzer.com/

884

Share Button

Comments are closed