KONTAKT

BODY-CENTRUM s.r.o

Sídlo: 1. Mája 131/20, 960 01 Zvolen

Prevádzka: J. Švermu 1736/14, 960 01 Zvolen

IČO 47 566 353

DIČ 2023949917

Bankové spojenie adresa:

ČSOB

Retailová pobočka Zvolen

Sládkovičova 93/10, 960 84 Zvolen

IBAN: SK44 7500 0000 0040 2420 4401

Konateľ: Mgr. Henrieta Jablonská, kontaktné telefónne číslo 0910 988 088

SWIFT:  CEKOSKBX

Zodpovedný pracovník: Mgr. Henrieta Jablonská

 www.bodycentrum.sk

bodycentrum55@gmail.com

 Info a objednávky na tel.č:  0907 49 29 39

Share Button

Comments are closed