KONTAKT

Mgr. Henrieta  Jablonská

BODY-CENTRUM

Sídlo: 1. Mája 131/20, 960 01 Zvolen

Prevádzka: J. Švermu 1736/14, 960 01 Zvolen

IČO: 40242072

DIČ: 1031488480

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 4019047069/7500

IBAN: SK 46 7500 0000 0040 1904 7069

SWIFT:  CEKOSKBX

Zodpovedný pracovník: Mgr. Henrieta Jablonská

 www.bodycentrum.sk

bodycentrum55@gmail.com

 Info a objednávky na tel.č:  0907 49 29 39

Share Button

Comments are closed