cviky na krčnú chrbticu

 

Chrbtici a jej pevnosti sa pripisuje veľký význam, pretože je schránkou pre časť centrálnej

nervovej sústavy – miechu. Z nej vychádzajú nervy, ktoré inervujú celý náš organizmus.

Medzi často namáhanú časť patrí krčná chrbtica, pretože stavce sú oproti hrudným

a driekovým podstatne menšie a krk nie je spevnený inými kosťami iba svalmi. Pokiaľ sú

svaly v nerovnováhe, vzniká jedna z najčastejších diagnóz – predsun hlavy sprevádzaný

stuhlosťou šije /tzv. zväčšená cervikálna lordóza /. Tento nepriaznivý a často bolestivý stav

sa dá odstrániť cielenými cvičeniami, pomocou ktorých sa chrbtica uvoľní, natiahnú sa

stuhnuté šijové svalyposilnia sa svaly na prednej strane krku, aby sme danú oblasť dostali

do rovnováhy.

 

????????????????????????????????????

2

Rotácie / otáčanie / krčnej chrbtice spôsobí jej príjemné uvoľnenie, 5 x na každú stranu

 

 

 

 

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Natiahnutie m. trapezius a m. levator scapulae zmierni stuhlosť šije, 3 x na každú stranu

/ 10 sekundová výdrž v polohe /

 

 

 

 

5Správnu stabilitu krku dosiahneme posilnením hlbokých flexorov krku. Cvik vykonáme 10x

 

 

Krčná chrbtica pri každom pohybe bojuje s gravitačnými silami a súčasne nám drží

niekoľko kilogramovú hlavu v rovnováhe. Miecha tejto časti nám zásobuje nervami hlavu

a zmyslové orgány ako i ramená a horné končatiny. Zaslúži si našu starostlivosť 5 minút

denne.

Share Button

Comments are closed